47 thoughts on “Trắc nghiệm Linux – mã nguồn mở

 1. Attachment  Pham-Thi-Diep-1851061401.docx

  Em nộp bài tập trắc nghiệm ạ

 2. Attachment  Trac-nghiem-Linux-Bai-1-4.docx

  Nguyễn Đình Hùng
  MaSV: 1651060937

 3. Attachment

  sinh viên nguyễn khánh duy
  mã sv 1851061693
  em xin nộp bài cài ubuntu

 4. Attachment  nhom-3.docx

  Nhóm 3 nộp bài ạ. Các thành viên
  -Đặng Đình Phương
  -Nguyễn Đức Anh
  -Vy Công Nghiẹp
  -Nguyễn Đình Thành
  -Nguyễn Gia Việt Tiến

 5. Attachment  Trac-nghiem-Linux-1-12.docx

  họ tên :Tạ Minh Quang
  Lớp :62PM1
  mã sv: 2051063510
  em gửi thầy bài tập trắc nghiệm ngày 8/12/2020 ạ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.