Giảng viên: Đỗ Oanh Cường

2 thoughts on “Liên hệ

  1. Nhóm 7 Lớp 58 TH4 xin phép thầy được chọn đề tài ” Xây dựng hệ thống Ecommerce ” ạ

  2. Nhóm 4-Đề tài:Xây dựng hệ thống nhà hàng
    Nội dung:
    Xây dựng hệ thống cho phép lựa chọn menu,món ăn,đặt bàn,Hệ thống cho phép khách hàng chọn thực đơn trước,Tich hợp với hệ thống CRM:zoho,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.