1- Tên môn học: Quản lý dự án công nghệ thông tin

2- Bộ môn phụ trách môn học: Hệ thống thông tin

3- Mã số môn học: CSE392

4- Số tín chỉ: 3 tín chỉ  (LT: 1; TH/BT/TL: 1)

5- Mô tả môn học:

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế, quản lý và điều hành các dự án CNTT và một số kiến thức, kỹ năng để tổ chức và tham gia đấu thầu dự án CNTT. Học phần cũng rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng lãnh đạo nhóm dự án. Đây là một mảng kiến thức quan trọng, giúp sinh viên có khả năng tham gia thực hiện và quản lý các dự án CNTT sau khi ra trường.

6. Phụ trách môn học:

Giảng viên: ĐỖ OANH CƯỜNG, khoa CNTT, ĐHTL

Email: [email protected]

 

NỘI DUNG BÁO CÁO PROJECT MÔN HỌC

  1. THÔNG BÁO MỜI THẦU RÚT GỌN CỦA DỰ ÁN
  2. BÁO CÁO KẾ HOẠCH VÀ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN – DẠNG WORD
  3. BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LÀM PROJECT BẰNG SLIDE VÀ DEMO TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PROJECT + KẾT QUẢ CỦA PROJECT

 

Bài giảng:

 

QLDA-Phan-mem-Bai-gioi-thieu.pdf (17 downloads)

 

QLDA-Bai-2-Xac-dinh.pdf (13 downloads)

 

Điểm quá trình 59HT:

 

Diem qua trinh 59HT-1 (19 downloads) Diem qua trinh 59HT-2 (16 downloads)

 

Form báo cáo project:

BTTH03_Nhom9_58PM-1.docx (257 downloads)

Mẫu tham khảo thông báo mời thầu:

Lab4_Nhom6-58HT-1.odt (159 downloads)

 

Agile with Trello:

 

Trello-Project-Management.pdf (303 downloads)

 

Bài thực hành 1:

 

Bai-thuc-hanh-1.pdf (251 downloads)

Bài thực hành 2

 

Bai-thuc-hanh-2.pdf (213 downloads)

 

Bài thực hành buổi 3:

 

Bai-tap-buoi-3.pdf (192 downloads)

 

Bài thực hành buổi 4:

Bai-tap-thuc-hanh-4.pdf (163 downloads)

 

Mẫu báo cáo tham khảo:

 

ProjectPlanTemplate.doc (301 downloads)

 

Huong-dan-trinh-bay-DATN.docx (38 downloads)

 

BaoCao_Nhom4_58HT.pdf (23 downloads)

Written by 

345 thoughts on “QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.