1- Tên môn học: Quản lý dự án công nghệ thông tin

2- Bộ môn phụ trách môn học: Hệ thống thông tin

3- Mã số môn học: CSE392

4- Số tín chỉ: 3 tín chỉ  (LT: 1; TH/BT/TL: 1)

5- Mô tả môn học:

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế, quản lý và điều hành các dự án CNTT và một số kiến thức, kỹ năng để tổ chức và tham gia đấu thầu dự án CNTT. Học phần cũng rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng lãnh đạo nhóm dự án. Đây là một mảng kiến thức quan trọng, giúp sinh viên có khả năng tham gia thực hiện và quản lý các dự án CNTT sau khi ra trường.

6. Phụ trách môn học:

Giảng viên: ĐỖ OANH CƯỜNG, khoa CNTT, ĐHTL

Email: [email protected]

 

NỘI DUNG BÁO CÁO PROJECT MÔN HỌC

 1. THÔNG BÁO MỜI THẦU RÚT GỌN CỦA DỰ ÁN
 2. BÁO CÁO KẾ HOẠCH VÀ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN – DẠNG WORD
 3. BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LÀM PROJECT BẰNG SLIDE VÀ DEMO TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PROJECT + KẾT QUẢ CỦA PROJECT

Điểm quá trình & bảo vệ Project, các sinh viên có thắc mắc email lại trước 11.30 AM ngày 20/5/2019:

DanhSachSV_DiemQuaTrinh_update.zip (65 downloads)

 

Form báo cáo project:

BTTH03_Nhom9_58PM-1.docx (155 downloads)

Mẫu tham khảo thông báo mời thầu:

Lab4_Nhom6-58HT-1.odt (107 downloads)

 

Agile with Trello:

 

Trello-Project-Management.pdf (203 downloads)

 

Bài thực hành 1:

 

Bai-thuc-hanh-1.pdf (203 downloads)

Bài thực hành 2

 

Bai-thuc-hanh-2.pdf (170 downloads)

 

Bài thực hành buổi 3:

 

Bai-tap-buoi-3.pdf (153 downloads)

 

Bài thực hành buổi 4:

Bai-tap-thuc-hanh-4.pdf (128 downloads)

 

Mẫu báo cáo tham khảo:

 

ProjectPlanTemplate.doc (206 downloads)

Written by 

114 thoughts on “QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. Attachment  Nhom2-quanlyduanmangxahoi.pdf

  Em tên là Đặng Quang Cường lớp 58HT,nhóm 2 xin gửi báo cáo mạng xã hội

 2. Attachment  tổng_họp_kick_off.pdf

  Kính gửi : Thầy Đỗ Oanh Cường
  Nhóm 3:
  Em thay mặt nhóm gửi thầy biên bản kick off tổng hợp của nhóm

 3. Attachment  Nhom4-58PM-1.odt

  Em chào thầy
  Em là Đỗ Việt Hiếu
  Em thay mặt nhóm 4 lớp 58PM nộp thầy bản hồ sơ mời thầu và bài phản biện hồ sơ mời thầu ạ
  Em xin cảm ơn ạ!

 4. Attachment  HSMTPhanBien_Nhom7_58PM.docx

  Em chào thầy
  Em là Bùi Huỳnh Đức
  Em thay mặt nhóm 7 lớp 58PM nộp thầy bản hồ sơ mời thầu và bài phản biện hồ sơ mời thầu ạ
  Em xin cảm ơn ạ!

 5. Attachment  HSMTPhanBien-Nhom9-58PM.zip

  Em chào thầy
  Em là Trần Đức Hạnh – 58PM
  Em thay mặt nhóm 9 nộp thầy Hồ Sơ Mời Thầu + Báo cáo phản biện Hồ Sơ Mời Thầu
  Em xin cảm ơn

 6. Attachment  HSMTPhanBien_Nhóm-5.zip

  Hồ Sơ Mời Thầu+ Báo cáo phản biện Hồ Sơ Mời Thầu
  Lớp 58PM
  Nhóm Số 5.

 7. Attachment  Lab4-Nhom3-58HT.odt

  Em chào thầy
  Em là Nguyễn Trần Minh Hiếu-58HT
  Em thay mặt nhóm 3 nộp thầy bài thực hành 4 ạ
  Em xin cảm ơn ạ !

 8. Attachment  Lab4_Nhom1-58HT.odt

  Kính gửi thầy Đỗ Oanh Cường
  Tên em là Phùng Hoàng Long – 58HT
  Em thay mặt nhóm 1 gửi đến thầy BỔ SUNG bài thực hành 4
  Em xin cảm ơn

 9. Attachment  Kickoff_meeting.docx

  Em chào thầy
  Em là Phạm Văn Ngọc – 58PM
  Em thay mặt nhóm 10 nộp thầy bản KickOff Meeting
  Em xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.