ĐỀ THI:

Thi-giua-ki_01.pdf (84 downloads)

 

Yêu cầu: Tạo một thư mục trong ổ đĩa D trên máy tính có tên là họ tên viết liền không dấu để lưu trữ các file bài làm (ví dụ: em Nguyễn Văn Toàn sẽ tạo thư mục có tên nguyenvantoan)

NỘP BÀI DƯỚI DẠNG FILE .ZIP TRÊN WEBSITE CUONGDO.INFO VỚI FORMAT:

TEN_MSV.ZIP. VÍ DỤ: NGUYENTHINHUNG_12939939393.ZIP

Written by 

36 thoughts on “THI GIỮA KỲ – TIN HỌC VĂN PHÒNG K56 – 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.