1- Tên môn học: Nhập môn điện Toán Đám Mây

2- Bộ môn phụ trách môn học: Hệ thống thông tin

3- Mã số môn học: CSE393

4- Số tín chỉ: 3 tín chỉ  (30 giờ lý thuyết + 15 giờ bài tập trên lớp)

5- Mô tả môn học:

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết và thực tiễn về các chủ đề căn bản liên quan đến công nghệ điện toán đám mây. Giúp sinh viên tìm hiểu và phân biệt được các mô hình dịch vụ đám mây khác nhau (IaaS, PaaS, SaaS và BPaaS).

Sinh viên cũng được giao một số chủ đề kĩ thuật nhỏ, chia nhóm tìm hiểu và thuyết trình trong về những chủ đề này, các chủ đề đòi hỏi sinh viên hiểu và biết cách vận dụng các kiến thức về lập trình trên máy tính cá nhân áp dụng vào đám mây ra sao.

6. Phụ trách môn học:

Giảng viên: ĐỖ OANH CƯỜNG, khoa CNTT, ĐHTL

Email: [email protected]

Danh sách sinh viên và lịch học:

K59_DieuchinhTKB.xls (11 downloads)

 

Lịch thi ngày 5/4/2019:

Ca 1(07:00-09:00) Lớp 58PM: nhóm 1 – nhóm 7
Ca 2(09:45-11:45) Lớp 58PM: nhóm 8 – nhóm 15
Ca 3(12:55-14:55) Lớp 58HT: Nhóm 1 – nhóm 6
Ca 4(15:40-17:40) Lớp 58HT: NHÓm 7-10

Bài tập thực hành buổi 1

Bai-tap-Thuc-hanh-Cloud-Computing-_-Buoi-1.pdf (451 downloads)

Báo cáo Project mẫu:

Bao-cao-Final-Project.pdf (570 downloads)

Yêu cầu và tiêu chí bài tập cuối kỳ:

Project-cuoi-ky_Cloud-Computing.pdf (241 downloads)

Bài tập thực hành buổi 2

Bai-tap-Cloud-Buoi-2.pdf (273 downloads)

Link đăng kí Digital Ocean:

https://m.do.co/c/3cef7c35cb4c

Đăng kí Timo:

đăng ký để nhận Voucher 75K https://timo.vn/mothe?channel=Direct&referredBy=RWWLO

 

 

Written by 

113 thoughts on “NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.