• Tên môn học đầy đủ là “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG
  • Tiếng Anh: Mobile Application Developement
  • Số tín chỉ: 3 (45 tiết)
  • Lý thuyết: 30 tiết
  • Thực hành: 15 tiết
  • Giảng viên: ĐỖ OANH CƯỜNG, khoa CNTT, ĐHTL
  • Email: [email protected] 

 

Lịch thi vấn đáp Project cuối kỳ:

Ngày thi 9/4/2018.

Thứ tự nhóm thí: 1 –> 12, 1 nhóm 10 phút, có mặt trước 10p bảo vệ.

Lớp 57 TH3 : buổi sáng bắt đầu từ 7h30 AM

Lớp 57Th4: buổi chiều bắt đầu từ 1h30 PM

Điểm quá trình và Project cuối kỳ, bạn nào có thắc mắc liên hệ lại trước 11h59 Thứ 2 ngày 16/4/2018:

DanhSachSV_DiemQuaTrinh-_LaptrinhDiDong.xls (474 downloads)

Android Studio:

https://developer.android.com/studio/index.html

Android Studio Guide:

https://developer.android.com/training/basics/firstapp/index.html

Môi trường làm việc nhóm:

https://trello.com/

Ứng dụng Sunshine:

https://goo.gl/iGs2Em

Tổng kết môn học

Tong-ket-LTDD.pdf (436 downloads)

 

Setup-Android-Studio.ppt (496 downloads)

 

 

Form báo cáo quá trình làm việc:

Laptrinhdidong_Nhom6_Sunshine.pptx (336 downloads)

Slide bài giảng:

 

Lap-trinh-di-dong-K54-12.pdf (410 downloads) Lap-trinh-di-dong-K54-13.pdf (303 downloads)

 

Lịch gửi ý tưởng Projet cuối kỳ của nhóm: 13/3/2018

Mẫu định dạng ý tưởng: Slide PowerPoint

 

 

Written by 

87 thoughts on “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.