1- Tên môn học: Tin học văn phòng

2- Phân loại môn học: Môn cơ bản

3Số tín chỉ: 3 tín chỉ  (LT: 2; BT: 1)

4- Mô tả môn học: – Giới thiệu về máy tính, hệ điều hành, những kiến thức cơ bản về CNTT, tìm kiếm thông tin.

– Giới thiệu một số phần mềm trong bộ Microsoft Office: Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

– Giới thiệu Lập trình VBA trong Excel.

5- Mục đích:

Cung cấp những kiến thức cơ bản về CNTT và máy tính; biết tìm kiếm thông tin trên Internet; sử dụng các phần mềm xử lý văn bản Microsoft Word, phần mềm bảng tính Microsoft Excel, phần mềm trình chiếu Microsoft Power Point; lập trình VBA trong Excel.

6- Yêu cầu: Đối với học viên:

– Dự lớp đầy đủ, làm bài tập và bài thực hành đầy đủ.

– Dự kiểm tra và thi.

7- Phân bổ thời gian:

Tổng số:                   45 tiết (30 tiết LT; 15 tiết TH)

Bài tập tạo mục lục tự động:

Bai-tap-Muc-luc-tu-dong.doc (216 downloads)

Bài tập ngày 2

Bai-tap-Day-2.docx (190 downloads)

Ví dụ convert Unicode – TCVN3

Ngo-Viet-Dung-bai-2.docx (91 downloads)

Thực hành bài 3-4 – Bảng biểu và đồ họa

4.THVP_Day4-Bangbieu-dohoa-copy.docx (170 downloads)

Bài thi cuối kỳ tham khảo:

THVP_Deso1_2018.pdf (216 downloads)

Bài tập ôn tập – nộp trước ngày 25/5/2019

On-tap-tin-hoc-Van-Phong.pdf (175 downloads)

Điểm quá trình – đã cập nhật sau ngày 27/5/2019

DanhSachSV_DiemQuaTrinh-_K56-SongSong-1.xls (104 downloads)

 

Tài liệu & bài giảng: 

Day1-Tong-quan.pdf (605 downloads)
Bài tập ôn tập:

Written by 

1,031 thoughts on “TIN HỌC VĂN PHÒNG

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.