Xin chào,

Đây là khóa học Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở, dành cho các bạn sinh viên khóa 57, khoa Công nghệ Thông tin. Môn học được triển khai trong giai đoạn 2, học kỳ 2, năm học 2016-2017, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về giấy phép mã nguồn mở và cộng đồng FOSS
 • Hiểu về cách thức làm việc của hệ điều hành Linux
 • Cách sử dụng giao diện dòng lệnh cơ bản
 • Làm việc với hệ thống file của linux
 • Làm việc với tiến trình và dịch vụ của linux
 • Tùy biến môi trường hệ thống
 • Làm việc với một số x-windows thông dụng
 • Cấu hình các dịch vụ internet cơ bản

Yêu cầu môn học:

 • Kiến thức về kiến trúc máy tính (cơ bản)
 • Kiến thức về lập trình (cơ bản)
 • Biết sử dụng máy tính cá nhân
 • Biết sử dụng các dịch vụ internet
 • Biết một chút thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành

Giảng viên:  Đỗ Oanh Cường, email: [email protected]

Chúc các bạn thành công!

Điểm quá trình:

Lớp:  Linux và phần mềm mã nguồn mở-2-17-7 (01)
Học kỳ 2 – Năm học 2017 – 2018

các em vào xem điểm, nếu có ý kiến trao đổi trước ngày 3/9/2018 nhé:

DanhSachSV_DiemQuaTrinh_Linux_Kyhe2018.xls (106 downloads)

 

 

Trắc nghiệm Linux – Học ký song song 2017-2018

Trac-nghiem-Linux-.docx (210 downloads)

 

Bài thực hành 1 – Setup môi trường

 

Linux-K56-TH1.pdf (672 downloads)

 

Bài tập phân quyền:

Phan-quyen_Pham-An-Thien.odt (115 downloads)

 

 

 

 

Bài giảng:

 

Linux-TH6.pdf (516 downloads)

 

Linux-12.pdf (419 downloads)

 

Linux-TH5.pdf (652 downloads)

 

Linux-11.pdf (399 downloads)

 

Linux-10.pdf (377 downloads)

 

Linux-09.pdf (433 downloads)

 

Linux-08.pdf (422 downloads)

 

Linux-K57-TH4.pdf (640 downloads)

 

Linux-K56-06.pdf (493 downloads)

 

Linux-K57-TH3.pdf (774 downloads)

 

Linux-K57-TH2.pdf (1732 downloads)

 

Linux-01-1.pdf (580 downloads)

 

Linux-04-05.pdf (594 downloads)

 

Linux-03-1.pdf (496 downloads)

 

Linux-02-1.pdf (545 downloads)

Written by 

366 thoughts on “Linux và phần mềm mã nguồn mở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.