Xin chào,

Đây là khóa học Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở, dành cho các bạn sinh viên khóa 57, khoa Công nghệ Thông tin. Môn học được triển khai trong giai đoạn 2, học kỳ 2, năm học 2016-2017, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về giấy phép mã nguồn mở và cộng đồng FOSS
 • Hiểu về cách thức làm việc của hệ điều hành Linux
 • Cách sử dụng giao diện dòng lệnh cơ bản
 • Làm việc với hệ thống file của linux
 • Làm việc với tiến trình và dịch vụ của linux
 • Tùy biến môi trường hệ thống
 • Làm việc với một số x-windows thông dụng
 • Cấu hình các dịch vụ internet cơ bản

Yêu cầu môn học:

 • Kiến thức về kiến trúc máy tính (cơ bản)
 • Kiến thức về lập trình (cơ bản)
 • Biết sử dụng máy tính cá nhân
 • Biết sử dụng các dịch vụ internet
 • Biết một chút thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành

Giảng viên:  Đỗ Oanh Cường, email: [email protected]

Chúc các bạn thành công!

Điểm quá trình:

Lớp:  Linux và phần mềm mã nguồn mở-2-17-7 (01)
Học kỳ 2 – Năm học 2017 – 2018

các em vào xem điểm, nếu có ý kiến trao đổi trước ngày 3/9/2018 nhé:

DanhSachSV_DiemQuaTrinh_Linux_Kyhe2018.xls (78 downloads)

 

 

Trắc nghiệm Linux – Học ký song song 2017-2018

Trac-nghiem-Linux-.docx (173 downloads)

 

Bài thực hành 1 – Setup môi trường

 

Linux-K56-TH1.pdf (628 downloads)

 

Bài tập phân quyền:

Phan-quyen_Pham-An-Thien.odt (86 downloads)

 

 

 

 

Bài giảng:

 

Linux-TH6.pdf (471 downloads)

 

Linux-12.pdf (359 downloads)

 

Linux-TH5.pdf (616 downloads)

 

Linux-11.pdf (371 downloads)

 

Linux-10.pdf (343 downloads)

 

Linux-09.pdf (399 downloads)

 

Linux-08.pdf (395 downloads)

 

Linux-K57-TH4.pdf (603 downloads)

 

Linux-K56-06.pdf (459 downloads)

 

Linux-K57-TH3.pdf (737 downloads)

 

Linux-K57-TH2.pdf (1688 downloads)

 

Linux-01-1.pdf (526 downloads)

 

Linux-04-05.pdf (547 downloads)

 

Linux-03-1.pdf (448 downloads)

 

Linux-02-1.pdf (493 downloads)

Written by 

365 thoughts on “Linux và phần mềm mã nguồn mở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.