• Tên môn học đầy đủ là “Quản trị Hệ thống Thông tin
  • Tiếng Anh: Management Information Systems
  • Số tín chỉ: 3 (45 tiết)
  • Lý thuyết: 30 tiết
  • Thực hành: 15 tiết
  • Giảng viên: ĐỖ OANH CƯỜNG, khoa CNTT, ĐHTL
  • Email: [email protected]

Đăng kí tên miền miễn phí:

https://goo.gl/QzTB8s

Điểm quá trình và bảo vệ Project, lớp Quản trị Hệ thống thông tin-1-18 (57TH.03)

DanhSachSV_DiemQuaTrinh_57TH-03.xls (23 downloads)

Lưu ý:

Update tên của nhóm trong Trello: tennhom_tenlop_K57MIS2018, sau đó add email [email protected] làm admin. Lưu ý: dùng tiếng Việt không dấu.

Ví dụ: nhom1_TH3_K57MIS2018. lưu lý ko để dấu cách

Bài thực hành buổi 1:

Bai-tap-thuc-hanh-buoi-1.pdf (718 downloads)

Bài thực hành buổi 2:

Bai-tap-CRM_Buoi2_K57.pptx (460 downloads)

Đề tài Project cuối kỳ:

Project-cuoi-ky.pdf (609 downloads)

Lưu ý: trường hợp domain .cf ko hoạt động với Zoho, các em có thể lựa chọn tên có đuôi khác:

Các em có thể dùng domain .ml, hiện tại có 1 số nhóm đã active thành công.

Hướng dẫn tạo mail theo domain trên Zoho, các em có thể tham khảo:

Nhom2-57TH.2A-BaoCaoTongHop_Zoho-Example.pdf (347 downloads)

 

NHÓM-1-57TH.02A.2-BÁO-CÁO-PHÂN-CÔNG-CÔNG-VIỆC-NGÀY-10-03-2018.pdf (299 downloads)

Form báo cáo Project cuối kỳ:

 

Bao-cao-cuoi-ky-MIS-Ksan-K56.pdf (619 downloads)

 

Bao-cao-MIS-CRM-Cuoi-ky.pdf (897 downloads)

 

 

Gioi-thieu-mon-QTHTTT.pdf (4520 downloads)

 

1_About-MIS.pdf (1062 downloads)

 

2_ERP-introduction.pdf (1728 downloads)

 

3_Ecommerce-TPS.pdf (659 downloads)

 

MIS-Zoho-Cloudflare.pdf (817 downloads)

 

Project-cuoi-ky_MIS.pdf (474 downloads)

 

4.system-architecture-sercurity-and-cloud-computing.pdf (105 downloads)

 

5-MIS-System-Development-.pdf (74 downloads)

 

6-Internet-Social-Media.pdf (93 downloads)

 

 

Written by 

654 thoughts on “MIS – Quản trị Hệ thống Thông tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.