Xin chào,

Đây là khóa học Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở, dành cho các bạn sinh viên khóa 57, khoa Công nghệ Thông tin. Môn học được triển khai trong giai đoạn 2, học kỳ 2, năm học 2016-2017, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về giấy phép mã nguồn mở và cộng đồng FOSS
 • Hiểu về cách thức làm việc của hệ điều hành Linux
 • Cách sử dụng giao diện dòng lệnh cơ bản
 • Làm việc với hệ thống file của linux
 • Làm việc với tiến trình và dịch vụ của linux
 • Tùy biến môi trường hệ thống
 • Làm việc với một số x-windows thông dụng
 • Cấu hình các dịch vụ internet cơ bản

Yêu cầu môn học:

 • Kiến thức về kiến trúc máy tính (cơ bản)
 • Kiến thức về lập trình (cơ bản)
 • Biết sử dụng máy tính cá nhân
 • Biết sử dụng các dịch vụ internet
 • Biết một chút thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành

Giảng viên:  Đỗ Oanh Cường, email: [email protected]

Chúc các bạn thành công!

Điểm quá trình:

Lớp:  Linux và phần mềm mã nguồn mở-2-17-7 (01)
Học kỳ 2 – Năm học 2017 – 2018

các em vào xem điểm, nếu có ý kiến trao đổi trước ngày 3/9/2018 nhé:

DanhSachSV_DiemQuaTrinh_Linux_Kyhe2018.xls (66 downloads)

 

 

Trắc nghiệm Linux – Học ký song song 2017-2018

Trac-nghiem-Linux-.docx (128 downloads)

 

Bài thực hành 1 – Setup môi trường

 

Linux-K56-TH1.pdf (619 downloads)

 

Bài tập phân quyền:

Phan-quyen_Pham-An-Thien.odt (79 downloads)

 

 

 

 

Bài giảng:

 

Linux-TH6.pdf (456 downloads)

 

Linux-12.pdf (346 downloads)

 

Linux-TH5.pdf (601 downloads)

 

Linux-11.pdf (361 downloads)

 

Linux-10.pdf (336 downloads)

 

Linux-09.pdf (387 downloads)

 

Linux-08.pdf (383 downloads)

 

Linux-K57-TH4.pdf (591 downloads)

 

Linux-K56-06.pdf (445 downloads)

 

Linux-K57-TH3.pdf (726 downloads)

 

Linux-K57-TH2.pdf (1674 downloads)

 

Linux-01-1.pdf (510 downloads)

 

Linux-04-05.pdf (536 downloads)

 

Linux-03-1.pdf (436 downloads)

 

Linux-02-1.pdf (478 downloads)

Written by 

365 thoughts on “Linux và phần mềm mã nguồn mở

 1. Attachment  Trac-nghiem-Linux-1-9.docx

  Nguyễn Quốc Trưởng
  lớp 58pm
  Em nộp bài tập chắc nghiệm

 2. Attachment  Trac-nghiem-Linux-Nguyễn_Đình_Khoa.docx

  Nguyễn Đình Khoa, Lớp 58PM
  Mã SV: 1651170904
  bài trắc nghiệm trên lớp

 3. Attachment  BaiLamTracNghiemLinux.odt

  Nguyễn Tiến Thành _ 1651170947 _ 58 pm
  Bài làm trác nghiệm

 4. Attachment  Trac-nghiem-Linux-1-8.docx

  Họ và Tên: Trần Thị Hồng Hải
  Lớp: 58TH4
  MSV: 1651061158
  Em nộp thầy trắc nghiệm Linux ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.